Natječaj 16.10.2012,

Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12) i čl. 45., 46., 47. i 48. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 66/11) Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj klarineta, 6,30 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme
  2. Učitelj trube, 7,15 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme
  3. Učitelj klavira, 11 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme
  4. Učitelj flaute, 11,15 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          domovnicu

-          diplomu o stručnoj spremi

-          potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja s naznakom „za natječaj“ dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, Mali Lošinj.

 

Mali Lošinj, 16.10.2012.

 

 

Natječaj 22.02.2012.

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj
Osnovna glazbena škola „Josip Kašman“ ,V. Gortana 32, 51550, raspisuje

 

NATJEČAJ


Za popunjavanje radnog mjesta

- Tajnika/ce za pola radnog vremena (20 sati tjedno) na neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Na natječaj se mogu javiti i pripravnici.

Natječaj je otvoren osam (8) dana po objavi.

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju priložiti:
- Diplomu
- Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
- Domovnicu
- Životopis


Prijave dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Vladimira Gortana 32, 51550 Mali Lošinj SA NAZNAKOM „za natječaj“

Natječaj se objavljuje 22.2.2012.

 

 

Javni poziv

Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

urbroj: 2128-1/2013Z od 25. srpnja 2013.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

Malom Lošinju u vremenu održavanja 9. Jazz festivala u razdoblju

od 27.07.2013.g. do 28.07.2013.g.

Više...

Ponovljeni natječaj za popunu radnog mjesta

Ponovljeni natječaj za popunu radnog mjesta tajnika škole

 

Tajnika Škole

 

na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka radnice s rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj (m/ž)

 

Više...

Natječaj

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj 

V. Gortana 35, 51550 Mali Lošinj

objavljuje

 

 

NATJEČAJ 

za popunu radnog mjesta 

 

 1.  Muzejski tehničar, na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

 2.  Tehnički suradnik – domar/biljeter, na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršitelj (m/ž) 

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

 

Mali Lošinj, 21.02.2013.

 

 

Više...