Natječaj 10.09.2015.

četvrtak, 10.9.2015.

Pučko  otvoreno  učilište  Mali  Lošinj, Vladimira Gortana 35
Na temelju odluke Upravnog vijeća od 06. kolovoza 2015. raspisuje                     

     NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta 

1. Tehnički suradnik informatičar/kinooperater/voditelj kulturnih djelatnosti, na
neodređeno puno radno vrijeme,   1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
-       VŠS ili VSS elektrotehničkog,elektroničkog ili informatičkog usmjerenja
-     Iskustvo u radu u programima: Adobe Photoshop, rad sa cms Web Stranicama,održavanje i

administracija mail sustava, napredno poznavanje MS Office paketa,održavanje Synesis programa,
pomoć pri radu sa e-fina, porezna i sličnih servisa.

-     tehničko poznavanje: Mrežnih sustava, poželjno znanje el. sustava.
-        samostalnost i kreativnost u radu
-        radno iskustvo: 1 godina rada u struci
-        probni rad: tri mjeseca

Mjesto rada: Mali Lošinj
Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti.
1. Presliku svjedodžbu/diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2. Presliku domovnicu,
3. e-radnu knjižicu,
4.  životopis i
5.  izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za primanje
prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s
potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Pučko otvoreno
učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.