Home

 

Zakon o ustanovama  RH 

Statut Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

Katalog informacija PU

Informacije o korištenju osobnih podataka

 

 

Obavijest o eRačunu
Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) propisano je da su svi obveznici javne nabave (javni i sektorski naručitelji) obvezni prihvatiti i obraditi zaprimljene strukturirane elektroničke račune od dobavljača, usklađene s europskim standardom (normom) za eRačun od 1.7.2019. godine.
Odredba se odnosi na sve račune – u postupcima javne nabave velike vrijednosti, male vrijednosti, ali i u postupcima jednostavne nabave.
Dakle, od 1. srpnja 2019. godine svi obrtnici i poduzetnici koji će vršiti usluge, radove ili obavljati isporuku robe Gradu Malom Lošinju, obvezni su slati eRačune.
Nakon ovog datuma Grad Mali Lošinj neće smjeti vršiti plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom.
Sukladno Zakonu eRačun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i strojnu obradu, što je isključivo XML format računa.
Financijska agencija (FINA) Zakonom je određena kao centralni informacijski posrednik koji obavlja uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava.

Zapisnici

Konstituirajuća sjednica UV POU ML održana je – 28. veljače 2022. godine ;

Predsjednica : Martina Krajina Mršo

Član: Elvis Živković

Član: Dušanka Obradović

u privitku  Zapisnik

 

POU – cjenik

 

 

Javna nabava