Povijest učilišta

Povijest učilišta

Trećeg veljače 1961. godine, Narodni odbor Općine Mali Lošinj, donosi rješenje o osnivanju Narodnog sveučilišta Mali Lošinj u čiji sastavni dio ulazi  Kino.

Odmah  pokreće organizaciju  škole osnovnog obrazovanja za odrasle, nastavu za doškolovanje i prekvalifikaciju ugostiteljskih struka, te raznovrsne tečajeve za osposobljavanje nezaposlenih ugostiteljskih radnika .

Prvog travnja 1966. godine, pri Narodnom sveučilištu osnovan je i Puhački orkestar, voditelj kojeg je Josip Smojver.

Školske godine  1973/74. Narodno sveučilište Mali Lošinj organiziralo je večernju osnovnu školu. Svake godine djelatnosti Narodnog sveučilišta se obogaćuju.

Prvog  svibnja 1978.  muzejsko-galerijska djelatnost   postaje sastavni dio Narodnog sveučilišta. U  okviru muzejske djelatnosti  djeluje Muzej Arsan u Cresu, Arheološka zbirka Osor i Arheološka zbirka Piperata u Malom Lošinju.

Danas, Arheološka zbirka  Osor i Zbirka Piperata pripadaju Lošinjskom muzeju koji se iz Pučkog otvorenog učilišta izdvojio
1. siječnja 2008. godine i postao samostalna ustanova, a  Creski muzej se izdvaja 31. svibnja 2015. i također postaje samostalna ustanova.

Jedna od djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta bila je i Auto-škola. Djelovala je od 1978. – 1995. godine, a ispite iz vožnje, u različitim kategorijama,  je položio 3751 polaznik.

Izdavačka djelatnost  Narodnog sveučilišta Mali Lošinj, začeta je 1985.  godine kada ono postaje izdavač Otočkog vjesnika. Glavni urednik je tadašnji ravnatelj, Ivan Katalin. Otočki vjesnik pri Narodnom sveučilištu izlazi do 1994. godine.

Muzička škola osnovana je kao područno odjeljenje Muzičke škole „Ivan Matetić Ronjgov“, u Rijeci, u školskoj godini 1971/72.
Od 1. siječnja 1979. godine, Muzička škola  je uključena u Narodno sveučilište Mali Lošinj.
Pri Učilištu djeluje sve do 31. kolovoza 2014. godine.

Od 1986. godine Gradska knjižnica Cres je u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj. Na temelju Zakona o gradskim knjižnicama,  od  1. listopada 2006. godine, ona postaje samostalna ustanova.

Šezdesetih godina Gradska knjižnica Mali Lošinj, svoj fond knjiga premješta u zgradu Narodnog sveučilišta, u čijem sastavnom dijelu će također ostati do 1. listopada 2006.

Narodno sveučilište Mali Lošinj  preimenovano je u Pučko  otvoreno učilište  21. prosinca 1998. godine.

 

O nama

O nama

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj pravni je slijednik Narodnog sveučilišta Mali Lošinj kojeg je Narodni odbor općine Malog Lošinja osnovalo  3. veljače 1961.

 

Svake godine djelatnosti Narodnog sveučilišta se proširuju tako da 1. svibnja 1978. muzejska djelatnost postaje sastavni dio Narodnog sveučilišta.

Novim rješenjem od 31. prosinca 1978. kino Vladimira Nazora ( 1. siječnjem 1979. ) postaje sastavni dio Narodnog sveučilišta Mali Lošinj gdje se nalazi i danas.

 

  1. prosinca 1998. Narodno sveučilište Mali Lošinj izmijenilo je ime u Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj. Istog dana nekretnine „Poduzeća za prikazivanje filmova Vladimir Nazor“ upisane su na POU Mali Lošinj.
  2. godine, nekretnine s POU-a upisane su na ime i u korist Grada Malog Lošinja s napomenom da se ne mijenja namjena prostora.

 

Iako je Učilište od osnutka do danas nekoliko puta, sukladno vremenima u kojima je djelovalo, mijenjalo organizacijsko-pravno ustrojstvo i suočavalo se s financijskim, kadrovskim i drugim poteškoćama, ipak je kontinuirano radilo i razvijalo svoje osnovne djelatnosti, odgovaralo na izazove vremena, mijenjalo se i prilagođavalo.

 

Misija Učilišta je doprinošenje intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja u kojem Učilište djeluje putem pružanja kvalitetnih usluga obrazovanja, razvijanje ideje cjeloživotnog učenja kao životnog stila pojedinca, te zadovoljavanje kulturne i zabavne potrebe sredine.

 

 

Osnovni podaci o ustanovi:

Godina osnivanja: 3. 2. 1961.

Županija: Primorsko-goranska

Grad : Mali Lošinj

Osnivač: Grad Mali Lošinj

Adresa uprave: Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj 51550

e-mail adresa: uciliste-losinj@ri.htnet.hr

internetska adresa: www.pou-malilosinj.hr

tel. uprave: 051231173

fax. uprave: 051520299

Ravnateljica: Gordana-Maja Antoninić

Broj stalno zaposlenih: 6

 

Programske djelatnosti POU Mali Lošinj temelje se na Statutu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, prema kojemu su djelatnosti ustanove sljedeće:

 

  1. izdavačka djelatnost
  2. ostale poslovne djelatnosti; djelatnosti organiziranja sajmova, izložbi i kongresa; djelatnost dizajnera štandova, plasiranje knjiga, umjetničkih djela, fotografija itd., za izdavače, proizvođače itd.
  3. osnovnoškolsko obrazovanje; osnovna glazbena škola
  4. prikazivanje filmova
  5. umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje
  6. ostale zabavne djelatnosti,
  7. djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine.

U okviru obavljanja djelatnosti Pučko otvoreno učilište izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, sukladno Zakonu i drugim propisima te svojim općim aktima.

1 2 3 4